Problém s heslem

Pište nejlépe na e-mail. Telefonicky nás zastihnete jen o přestávkách.

Docházka

Ivo Bareš – ivo.bares@sstebrno.cz tel.: 548 515 163

Stravování

Ivo Bareš – ivo.bares@sstebrno.cz tel.: 548 515 163

Intranet – webové stránky školy

Mgr. Irena Štaffová – irena.staffova@sstebrno.cz tel.: 548 515 192

Moodle – DUM, elektronické materiály a kurzy

Ing. Eva Kaspříková – eva.kasprikova@sstebrno.cz tel.: 548 515 212

EduPage – třídní kniha a klasifikace

hesla generují a žákům vydávají třídní učitelé
Mgr. Alena Špaňhelová – alena.spanhelova@sstebrno.cz tel.: 548 515 126

MAIL OFFICE 365 – školní pošta

žáci přihlášení obdrží v 1. ročníku, mění si heslo a uchovávají si přístup po celou dobu studia
Ing. Miloš Kříž – milos.kriz@sstebrno.cz tel.: 548 515 159

IS – požadavky na suplování a školní akce

přístup a správa systému
Mgr. Jana Morbacherová – jana.morbacherova@sstebrno.cz tel.: 548 515 212