Přístroje pro měření elektrických veličin (laboratoře školy)

T E R M Í N výuky: 2023 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • ampermetr, voltmetr – proud a napětí
 • elektronické milivoltmery, čítače, osciloskop
 • generátory – sinusových i nesinusových signálu
 • měřiče kapacit indukčnosti a odporu
ZÁMĚŘENÍ
 • pro zkušební techniky
 • pro strojírenské techniky (dispečer, mistr, technik kontroly)
 • pro technology
 • pro techniky automatizovaného pracoviště
 • pro programátory
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit se s měřením základních elektrických veličin.
 • Naučit se pracovat s osciloskopy s měřením charakteristik.
 • Naučit se obsluhovat elektrické měřicí přístroje.
 • Měřit základní elektrické veličiny.
 • Eliminovat chyby měření.
 • Umět vypracovat protokol o měření.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Maximální počet 10 účastníků / cena na osobu 3 100 Kč.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektor kurzu
Ing. Vladimír NOVOTNÝ