Přístroje pro měření elektrických veličin (laboratoře školy)

V Ý U K A termín:
dny:
2024
PO, ÚT, ST a ČT
 V Ý U K A rozsah:
čas: 
24 hodin
15:00–19:00 hod
OBSAH  
 • ampermetr, voltmetr – proud a napětí
 • elektronické milivoltmery, čítače, osciloskop
 • generátory – sinusových i nesinusových signálu
 • měřiče kapacit indukčnosti a odporu
ZÁMĚŘENÍ
 • pro zkušební techniky
 • pro strojírenské techniky (dispečer, mistr, technik kontroly)
 • pro technology
 • pro techniky automatizovaného pracoviště
 • pro programátory
PŘÍNOS A CÍL
 • Seznámit se s měřením základních elektrických veličin.
 • Naučit se pracovat s osciloskopy s měřením charakteristik.
 • Naučit se obsluhovat elektrické měřicí přístroje.
 • Měřit základní elektrické veličiny.
 • Eliminovat chyby měření.
 • Umět vypracovat protokol o měření.
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena vzdělávacího programu 31 000 Kč.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektor kurzu