Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2019 – konec přihlašování

[important]

Přihlašování do kurzu bylo uzavřeno dnes 11. února v 10:15 hod.
Prosíme všechny přihlášené o neodkladnou platbu kurzovného.

Přihláška bude považována za závaznou v den, kdy bude částka 490 Kč připsána na účet školy, nejpozději však v pondělí 18. 2. 2019.
č.ú.: 79332621/0100
variabilní symbol: 2018
Je nezbytné do poznámky k platbě uvést jméno a příjmení studenta!

Seznam žáků, kteří budou do kurzu zařazeni, zveřejníme po uzávěrce plateb, nejpozději v pondělí 18. února 2019 (odpoledne) na webových stránkách a v den konání kurzu také na vrátnici školy.
[/important]
Kurz začíná ve čtvrtek 21. února v 15:00 hod. Časový harmonogram je ve všech dnech kurzu stejný. Účastníci kurzu si přinesou pouze psací a rýsovací potřeby, nepřezouvají se, své osobní věci budou mít v učebně. Kalkulačky a matematické tabulky používat nebudou, není to povoleno ani u přijímacích zkoušek.

Naše škola nabízí všem uchazečům o vzdělávání na střední škole přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Povinnou součástí přijímacího řízení  do maturitních oborů jsou jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy) z matematiky a českého jazyka. Pro žáky devátých tříd ZŠ proto pořádáme přípravný kurz z těchto předmětů.

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka) a proběhne v dvouhodinových blocích v následujících termínech roku 2019:

21. února, 28. února, 7. března, 14. března,  21. března a 28. března, vždy od 15:00 do 16:40 hodin
(15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

Cena kurzu je 490 Kč a zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, vstupní a výstupní testy s vyhodnocením a pracovní listy.