Led
31

Přípravný kurz k přijímacímu řízení 2018 – konec přihlašování

Přihlašování do kurzu bylo uzavřeno k pátku 2. února 2018.
Prosíme všechny přihlášené o neodkladnou platbu kurzovného.

Seznam žáků, kteří budou do kurzu zařazeni, zveřejníme po uzávěrce přihlášek, nejpozději v úterý 13. února 2018 zde na webových stránkách a v den konání kurzu také na vrátnici školy.


Kurz začíná ve čtvrtek 15. února v 15:00 hod. a končí v 16:40 hod. Účastníci kurzu si přinesou pouze psací a rýsovací potřeby. Kalkulačky a matematické tabulky používat nebudou, není to povoleno ani u přijímacích zkoušek.

Naše škola nabízí všem uchazečům o vzdělávání na střední škole přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Povinnou součástí přijímacího řízení od roku 2017 jsou jednotné přijímací zkoušky (didaktické testy) z matematiky a českého jazyka. Pro žáky devátých tříd ZŠ proto pořádáme přípravný kurz z těchto předmětů.

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka) a proběhne v dvouhodinových blocích v následujících termínech roku 2018:

15. února, 22. února, 1. března, 8. března a 15. března, 22. března, vždy od 15:00 do 16:40 hodin
(15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

Celková cena kurzu je 490 Kč a zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, vstupní a výstupní testy s vyhodnocením a pracovní listy.