PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM z matematiky a českého jazyka a literatury

   Kdo je připraven, není zaskočen,…

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU je ukončeno. Poslední možný termín úhrady za kurz je 15. 2. 2024.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka a literatury).
Proběhne vždy ve čtvrtek ve dvouhodinových blocích:

22. 2. 2024 7. 3. 2024 21. 3. 2024
29. 2. 2024 14. 3. 2024 4. 4. 2024

v čase 15:00–16:40 hodin

(15:00–15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55–16:40 druhý předmět)

Cena kurzu je 1 200,00 Kč, zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, pracovní listy a výstupní testy s vyhodnocením.
Platba:

  • Platba – přihláška bude považována za závaznou v den, kdy bude částka 1 200 Kč připsána na účet školy. Úhradu proveďte co nejdříve, kapacita kurzu je omezena.
    DŮLEŽITÉ – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka!
    č. ú.: 79332621/0100
    variabilní symbol: 2024

Po připsání částky na účet školy obdržíte na Vámi zadanou e-mailovou adresu v přihlášce informaci o přijetí platby a potvrzení o registraci na přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo.
Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

V případě nutnosti distanční výuky bude kurz probíhat synchronně. (změna způsobu výuky vyhrazena dle aktuální situace).