PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM z matematiky a českého jazyka

   Kdo je připraven, není zaskočen,…

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka).

Proběhne vždy ve čtvrtek ve dvouhodinových blocích:

22. 2. 2024 7. 3. 2024 21. 3. 2024
29. 2. 2024 14. 3. 2024 4. 4. 2024

v čase 15:00–16:40 hodin

(15:00–15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55–16:40 druhý předmět)

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo.
Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.

Cena kurzu je 1 200,00 Kč, zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, pracovní listy a výstupní testy s vyhodnocením.

V případě nutnosti distanční výuky bude kurz probíhat synchronně. (změna způsobu výuky vyhrazena dle aktuální situace). Bližší informace a elektronickou přihlášku do kurzu najdete od 1. 12. 2023 na stránkách školy.