Přípravný kurz k JPZ – informace před zahájením

Aktualizace seznamů (rozdělení do učeben)

Martin Vít uč. č. 5

Kubánek Adam uč. č. 7

Přípravný kurz začíná 27. 2. 2020 v 15:00 hodin.

Probíhá vždy v učebnách A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, ve druhém patře budovy A:

Rozdeleni_ucebny_XLS     Rozdeleni_ucebny_PDF

Obsazení učeben bude v den zahájení kurzu umístěno na nástěnce ve vrátnici školy a na dveřích učeben. Přineste si psací potřeby a blok na poznámky. Pracovní listy a cvičné testy obdrží účastníci od lektorů. Pokud se žák některé z lekcí nemůže zúčastnit, má možnost si následně tyto materiály vyžádat.

Těšíme se na Vás. Jana Tillerová