Příměstské tábory na Olomoucké 2023

Milé  žákyně a milí žáci naší školy, o prázdninách jsme opět pro Vás připravili  ZDARMA týdenní příměstské tábory. Potřebuješ si procvičit probrané učivo, připravit se na zkoušky nebo prostě jen naplnit volný čas o prázdninách? Pokud si odpověděl(a) ANO, pak vyplň přihlášku zde, kterou zašleš přes EduPage Aleně Jiráskové (nebo osobně kab. K32, 3. patro) nebo odevzdáš  svému mistru odborného výcviku.

Tábory jsou pro žáky naší školy díky projektu iKAP JMK II, reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 ZDARMA.