PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole,

oznamujeme Vám, že přihlašování do přípravných kurzů k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka je ukončeno.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka).

Termíny – ČTVRTEK (15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět):

24. 2. 2022 3. 3. 2022 17. 3. 2022 24. 3. 2022 31. 3. 2022 7. 4. 2022

V případě nutnosti distanční výuky, bude výuka probíhat synchronně (změna způsobu výuky vyhrazena dle aktuální situace).

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své  dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícími.