Přihlašování k MZ 2020 – jarní termín

MZ_20_Prihlaska

Vážení budoucí maturanti, zahájili jsme přihlašování k MZ 2020.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2020.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili již vzdělávání v roce 2019, a chtějí se přihlásit k MZ 2020 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 29. listopadu 2019. Na přihlášku uveďte své telefonní číslo. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést. Pište adresu čitelně!

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2018 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 29. listopadu 2019. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2020 nelze. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést. Pište adresu čitelně!

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského zařízení a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení. Doporučení ŠPZ má platnost 2 roky od vystavení, musí být platné v době konání zkoušek!

I přesto, že je e-mailová adresa na přihlášce uvedena jako nepovinný údaj, doporučuji Vám ji uvést. Usnadní to komunikaci mezi Vámi a školou při organizačním zajištění MZ. Ze stejného důvodu uveďte do pravého horního rohu první strany Přihlášky své telefonní číslo. Datovou schránku nemusíte uvádět.

Veškeré informace k MZ 2020 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku