PŘÍPRAVNÝ KURZ pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole,

oznamujeme Vám, že ode dne 24. 2. 2022 probíhá přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka.

V odkazu níže jsou dostupné prezenční listiny v učebnách, ve kterých budou lekce kurzu probíhat. Všechny učebny jsou ve 2. patře budovy A. Seznamy žáků v učebnách budou dne 24. 2. 2022 od 14:30 k dispozici také na vrátnici školy.

Učebny – prezenční listiny

Pokud jste do 19. 2. 2022 přihlášku podali a nejste uvedeni v prezenčních listinách, je to tím, že na náš účet zatím nepřišla Vaše platba. Prezenční listinu dodatečně doplníme poté, co bude platba zaevidována.

Platby provádějte na bankovní účet č.: 79332621/0100

Ve společných prostorách školy platí povinnost používat ochranu dýchacích cest.

Upozorňujeme, že vjezd vozidel do areálu školy nebude umožněn.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.