Prezentace Univerzity Tomáše Bati pro 4. ročníky

Dne 30. ledna 2020 se ve školní jídelně uskuteční prezentace UTB Zlín pro třídy MS4A ME4A a ME4C.

Akce začíná v 9:45, takže prosím vyučující v daných třídách 3. hodinu, aby žáky do jídelny včas doprovodili a dozorovali po dobu prezentace. Konec prezentace je v 10:15 a žáci se vrací do výuky na  zbytek 3. vyučovací hodiny.

Děkuji M. Dujka