Předání Europass mobility Erasmákům

V úterý 25. 4. 2023 došlo k předání Europass mobility žákům, kteří absolvovali 14-ti denní stáž v Itálii v rámci strojírenství a robotiky. Tento mezinárodně uznávaný dokument naši žáci i učitelé dostávají po každé absolvované stáži. Obsahuje informace o získaných a trénovaných dovednostech a znalostech v cizojazyčném prostředí.

Zároveň žákům může posloužit jako cenný příspěvek do jejich portfolia, které si během studia na škole mohou tvořit nebo jako příloha k budoucím životopisům.

Gratulujeme všem Erasmákům k naplnění stanovených podmínek a získání Europasu.