Pozvánka na křest knihy žáka Tomáše Stejskala z IT4B v naší knihovně

Srdečně Vás  zveme na křest knihy, který se uskuteční dne 23. 6. 2022 od 15:00 hodin v naší knihovně.

Křest knihy bude rovněž spojen s autogramiádou a následnou besedou spojenou s přednáškou a prodejem knihy „Bitva o Ořechov 1945“.  Přijďte tak podpořit svého spolužáka a současně se inspirovat i ke splnění vašich snů.

Jsme velice potěšeni, že jsme jako škola mohli alespoň trochu pomoci našemu žákovi Tomáši Stejskalovi splnit jeho sen, a to vydat vlastní knihu nazvanou „Bitva o Ořechov 1945“. Jedná se o jeho dlouholeté úsilí zmapovat kousek z naší historie, které znamenalo spolupráci s různými pamětníky, organizacemi i archivy, a to jak v ČR, tak i zahraničí.

Jedná se skutečně o úctyhodné nasazení našeho žáka pro splnění vytýčeného cíle a současně i názornou ukázku v rozvoji podnikavosti na školách a propojování odbornosti do různých praxí. V této dobré praxi chceme i nadále pokračovat a inspirovat naše žáky k vlastnímu rozvoji a plnění snů, které je současně i pro nás, jeho učitele, velmi inspirativní.

Obal knihy