„Pojďme se dotknout ICT“

TabletsOd 31. 10. 2014 je naše škola zapojena do dalšího projektu OPVK „Pojďme se dotknout ICT“. Realizátorem projektu je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Partnerem projektu je firma Code Creator, s.r.o. a 42 škol, z toho 35 ZŠ a 7 SŠ.

Registrační číslo:CZ.1.07/1.3.00/51.0016

Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název priority: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Celkový rozpočet projektu:  37.775.654 Kč, z toho partneři 26.508.894 Kč
Délka trvání projektu: 31. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Projekt je rozdělen do 7 klíčových aktivit:

1. Vzdělávání ředitelů
2. Mentoring
3. Metodik ICT
4. Využití stávajících ICT
5. Využití mobilních zařízení ve výuce
6. Oborové didaktiky
7. Evaluace

V rámci projektu bylo dne 7. 11. 2014 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku mobilních zařízení.