Podprahová manipulace v Mahenově knihovně

mahenova_knihovnaInformační boom a zahlcenost reklamou jsou charakteristické rysy naší doby. Je stále složitější orientovat se ve světě internetu i dalších médií. Je čím dál těžší odlišit reklamu či PR článek od seriózní informace. I z tohoto důvodu jsme se vydali 18. 11. se třídou ME1C do Mahenovy knihovny v Brně, kde pro nás byla připravena přednáška o podprahovém vnímání reklamy v zábavním průmyslu a v masmédiích. Žáci si na základě jednotlivých ukázek z filmů či hudebních videoklipů mohli uvědomit, jakým způsobem jsou podprahově manipulováni jako potenciální zákazníci.

Zároveň to pro některé bylo i první seznámení s Mahenovou knihovnou – největší městskou knihovnou na Moravě.