PODNIKAVÁ ŠKOLA – ocenění pro školu

V rámci konference: „Jak žije podnikavá škola?“, kterou pořádala LIPKA – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, náš pan ředitel Zdeněk Pavlík v prostorách FSS MUNI v Brně převzal ocenění PODNIKAVÁ ŠKOLA – úrovně LEADER. Této úrovně jsme dosáhli, jako jediná škola v JMK a vytváříme tím komplexní pohled na podnikavost, kdy vytváříme podmínky a nabízíme příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

Certifikace byla součástí projektu Implementace DZ JMK v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Garantem certifikace v JMK je LIPKA a garantem certifikace napříč kraji v ČR je Asociace podnikavé Česko.