Pneumatika – diagnostika

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • čtení a interpretace rozsáhlých schémat zapojení
 • modulární a kompaktní řešení obvodů
 • instalace doplňkových funkcí
 • systematická analýza chyb
 • samostatné vyhledávání a odstraňování závad
 • opotřebení dílů a jejich výměna
 • preventivní údržba
 • novinky v pneumatice (pouze pro místo konání Festo – Praha)
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro personál, který bude pneumatická zařízení instalovat, provozovat a udržovat
PŘÍNOS A CÍL
 • umět pneumatické obvody sestavovat, modifikovat a uvádět do provozu
 • naučit se systematicky analyzovat chyby a odstraňovat je
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo