Plyšáci sbírka – poděkování

JpegHasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje si 19. 1. 2017 převzal 3 velké pytle plyšáků, které jste před vánoci přinesli a předali Studentské radě. HZS JMK je předá u autohavárií, požárů, ale i jiných krizových situacích malým dětem. Děti se soustředí na novou hračku, záchranářům se s nimi mnohem lépe komunikuje a děti nejsou v takovém stresu, jako kdyby veškerou svoji pozornost věnovaly probíhající situaci. Svými plyšáky jste pomohli zmírnit stres, který děti v krizových situacích zažívají.
Za darované plyšáky mnohokrát děkujeme.
Studentská rada