Pečeť kvality pro naši školu

pecet_kvality_2011Dne 22. 10. – 23. 10. 2014 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila diseminační konference Programu celoživotního učení, během které převzala ocenění Pečeť kvality za nejlepší projekt programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011.

Diseminační konference byla zaměřená na propojení škol s podniky a možnosti jejich spolupráce. Kromě příspěvků odborníků na téma konference Vzdělávání – podnik se účastníci seznámili s dalšími informacemi o projektu ECVET.

Diseminační konference byla pro naši školu velmi slavnostní událostí, protože škola získala ocenění za nejlepší projekty programu Leonardo da Vinci Pečeť kvality Výzva 2011 za projekt CZ/11/LLP-LdV/IVT/134041 Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a management, během kterého žáci dva týdny pracovali a plnili školicí program ve firmách soukromé a státní sféry v hrabství Devon v Jižní Anglii.

Pečeť kvality je ocenění, které má za cíl zhodnotit výsledky projektu a jejich využití; posoudit možnosti šíření a propagace výsledků projektu;  podpořit udržitelnost a dopad projektu po jeho skončení; zviditelnit zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin.

Po roce po obdržení ceny Evropský učitel jazyků roku 2013 znovu převzala ocenění Mgr. Myslíková, vedoucí projektu, která přednesla zajímavou prezentaci o realizaci, průběhu a dopadu projektu. Z více než 200 projektů byly kromě naší školy ještě oceněny dvě střední hotelové školy s projekty stáží svých žáků v restauracích v Itálii, Francii a na Grenadě.

Všechny prezentace probíhaly na vysoké úrovni a byly inspirativní. Přínosem a velkou inspirací byla také práce v pracovní skupině, tři workshopy a osobní neformální diskuse, na nichž bylo možno navázat zajímavé kontakty.

Doufáme, že se naší škole povede uskutečnit další zajímavé projekty a Mgr. Myslíkové přejeme, aby byla i nadále tak úspěšná v realizacích projektů pro žáky naší školy.

DSCF1231 DSCF1236 DSCF1232 DSCF1237 certifikat_pecet_kvality_2011