Pandemické mezidobí aneb naděje umírá poslední!

Ve školním roce 2019/2020 naše škola připravovala v rámci programu Erasmus+ ve spolupráci se zprostředkovatelskou organizací Language Solution 1. běh dvouletého projektu „Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí 2!“, který byl podpořen ve Výzvě 2019 a financován Evropskou unií. Cílem 1. běhu projektu byla realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro 25 žáků v Anglii ve městě Portsmouth na jaře 2020.

Do 1. běhu projektu se přihlásilo hodně zájemců z různých oborů 3. ročníků maturitních oborů a 2. ročníků učebních oborů. V průběhu školního roku se žáci účastnili přípravného kurzu, který zahrnoval odbornou, jazykovou a kulturní přípravu, vytvořili životopisy, natočili video-prezentaci pro firmu a plnili pečlivě další úkoly. V únoru 2020 25 žáků, kteří splnili podmínky výběru, byli vybráni na stáž do podniků ve Velké Británii, která se měla uskutečnit od 24. 4. do 22. 5. 2020.

Bohužel, tehdy jsme ještě nevěděli, že se situace změní a že žáci nebudou moci vyjet na stáž v naplánovaném termínu. V souvislosti se špatným vývojem situace šíření nemoci Covid-19 a vyhlášení prvního úplného národního lockdownu od 26. 3. 2020 byla naše škola nucena zrušit výjezd žáků v rámci 1. běhu Výzva 2019 na jaře 2020. Nebylo možné určit, kdy přesně se výjezdy v rámci programu Erasmus+ uskuteční, ale doufali jsme, že stáže proběhnou v nejbližším možném termínu a žáci si splní svoje sny a vyjedou na zkušenou. Termín se několikrát posouval. Další naplánovaný termín byl na 8.  9.  2020, ale od 1. 9. Velká Británie uzavřela hranice pro občany České republiky, která koncem srpna spadla do zemí s vysokým rizikem nákazy.

Neztráceli jsme naději a ihned jsme naplánovali další výjezd na únor 2020, to jsme ještě nevěděli, že Velká Británie vstoupí do druhého úplného národního lockdownu 5. 11. 2020, který trval až do pozdního jara 2021. Také kvůli Brexitu se od ledna 2021 změnily podmínky vstupu na území Velké Británie pro účastníky stáží v podnicích přes projekt Erasmus+ ze zemí EU, a pro žáky se muselo vyřídit vízum. Zjišťovali jsme podmínky vyřízení víz a doufali, že se nám ještě povede uskutečnit výjezdy do Velké Británie na jaře-létě 2021.

Nabídli jsme možnost všem 25 vybraným účastníkům účastnit se stáže a projektu po maturitních zkouškách a plánovali jsme změnu statutu účastníků z žáků na čerstvé absolventy. Bohužel kvůli různým osobním a profesním důvodům hodně vybraných účastníků v 1. běhu odstoupilo od smlouvy a jenom 5 účastníků 1. běhu (čerstvých absolventů oboru EPO – 2, IT – 1, MS – 1 a PSP – 1) se zúčastnilo výjezdu v červenci 2021.

Rovněž po zjištění podmínek vyřízení víz a po několika pokusech jsme si uvědomili všechny nevýhody a tíživé okolnosti, které vznikly pro stáže v podnicích ve Velké Británii od 1. 1. 2021 a byli jsme nuceni změnit hostitelskou zemi a zprostředkovatelskou organizaci. Aby stáže splnily nastavené cíle projektu a měly stejný očekávaný dopad na účastníky, jsme se rozhodli pro Irsko, jako novou hostitelskou zemi. Po dlouhé komunikaci od října 2020, kdy jsme si poprvé začali uvědomovat všechna rizika výjezdu do Velké Británie a hledat nového partnera, a po následném pečlivém výběru, jako svého nového partnera jsme vybrali zprostředkovatelskou firmu InternsPlus, která sídlí ve městě Dublin. A konečně 5 žáků 1. běhu společně s účastníky 2. běhu se zúčastnilo stáže v podnicích v Irsku od 21. 7. do 21. 8. 2021. Účastníci plnili jednotku učení podle oboru, splnili podmínky hodnocení a získali Europass Mobility a Certifikát o absolvování stáže, což jim, doufáme, pomůže v dalším uplatnění a v jejich profesním životě. Stáž a projekt měly velký dopad na

účastníky, kteří získali odborné dovednosti a zkušenosti ve svém oboru, jazykové kompetence, sociální a organizační schopnosti.

Je nám líto, že 1. běh projektu neproběhl tak, jak bylo naplánováno, ale musíme zdůraznit, že celý projektový tým a škola udělali vše, co bylo v jejich silách, aby vůbec 1. běh projektu proběhl a účastníci mohli vyjet na stáž.

Další informace ohledně stáže v rámci 1. běhu a výstupy najdete v záložce Projekt mobility VÝZVA 2019, Běh 2 – stáž žáků ve školním roce 2020/2021.