Ovládání a programování robotů Mitsubishi

TERMÍN:  ROZSAH: 16 hodin 
OBSAH  
 • základní kinematické řetězce
 • vlastnosti translačních a rotačních pohybových os
 • elementární pracovní prostory
 • kinematické struktury jednotlivých robotů
 • bezpečnost práce s robotem
 • elektrické pohony robotů
 • řídící jednotky robotů
 • teaching box robotů
 • základní ovládání os robotů
 • programování robotů
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro mistry, techniky, seřizovače, konstruktéry, programátory
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit účastníky s kinematickou stavbou průmyslových robotů a manipulátorů
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 9 100 Kč bez DPH.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu – zaměstnanci FESTO