Organizace přijímacích zkoušek – informace pro rodiče a uchazeče

Vážení rodiče a uchazeči,

zde najdete podrobné informace o organizačním zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek ve dnech 12. a 13. dubna 2022.  [*.pdf]

Všem uchazečům přejeme úspěšné řešení  úkolů!!!