Operace Anthropoid – kreativní soutěž pro žáky


Naši žáci se zapojí do soutěže „Operace Anthropoid“ , kterou vyhlásilOdbor komunikace Ministerstva obrany ČR v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a k blížícímu se 80. výročí operace Anthropoid.