Odvolací řízení

[important]V současné době stále běží zákonné lhůty na podání zápisových lístků a odvolání vlivem konání přijímacích zkoušek některých uchazečů v náhradním termínu, proto buďte, prosím, trpěliví, podaná odvolání průběžně vyřizujeme postupně, podle pořadí v umístění.[/important]