Odborník z praxe – přednáška firmy Lenze s.r.o.

V rámci výuky předmětu Automatizace a robotika a Automatizace obráběcích strojů se žáci tříd MS3B a STR3 v úterý 20. 9. 2022 zúčastnili přednášky odborníků z firmy Lenze s.r.o. Žákům bylo představeno portfolio firmy, použití prvků k řízení technologií. Nakreslené schéma, program a konkrétní ukázky linky byla velkým přínosem pro studenty.

Praktická ukázka parametrizace frekvenčních měničů, zapojení do sítě, význam a programování PLC C520/c550 a řízení servopohonů byla pro žáky velmi přínosnou z hlediska výuky, ale i budoucího zapojení do pracovního procesu.

Firma Lenze s.r.o. naši výuku obdarovala motorem s převodovkou, která je přínosem pro naši výuku.

Touto cestou děkujeme firmě Lenze s. r. o za poskytnutí výukového materiálu a za samotnou přednášku, která obohatila nejen žáci, ale i vyučující.