Odborné přednášky v rámci projektu iKAP JMK II

Už třetí přednáška zazněla dne 10. 12.  2020 v rámci projektu iKAP JMK II pro žáky tříd IT4A a IT4B. Téma bylo: Trendy v bezpečnosti počítačových sítí, monitoring. Přednáška je součástí bloku šesti odborných přednášek, které lektoruje Ing. Jiří Sedláček ze společnosti Network Security Monitoring Cluster .

Další přednášky až v novém roce 2021!

Za realizační tým

Ing. Alena Jirásková
odborný garant aktivit projektu iKAP JMK II