Obsluha pneumatických pohonů

T E R M Í N výuky: 2022 ROZSAH výuky: 4 hodin 
OBSAH  
 • úprava stlačeného vzduchu – hlavní zásady
 • správné vybrání hadice a šroubení
 • základní druhy pneumatických pohonů
 • ovládání rychlosti pohybu pneumatických válců
 • změna síly pneumatických válců
 • co dokážou pneumatické ventily
 • ověření pohybu válců, výběr hadic, – pomůcky na Internetu
ZÁMĚŘENÍ
 • pro údržbáře
PŘÍNOS A CÍL
 • dosáhnout úspornější a efektivnější provoz výroby
 • snížit poruchovost výrobní linky
 • zkrátit čas nucených odstávek
 • seznámit se s rychlou diagnostikou poruchových stavů a opětovné uvedení do provozu
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 1 500 Kč bez DPH.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo