Obor PROVOZNÍ TECHNIKA letos bez přijímacích zkoušek

Oznámení o nekonání přijímacích zkoušek do oboru:

2343L/51 Provozní technika denní forma

2343L/51 Provozní technika dálková forma

Ředitel školy dne 8. 3. 2021 rozhodl  na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-43-L/51 Provozní technika denní forma z důvodu nižšího počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání.

Ředitel školy dne 8. 3. 2021 rozhodl  na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 a Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-43-L/51 Provozní technika dálková forma z důvodu nižšího počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání než ředitelem školy vyhlášený počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání