Nespíme na vavřínech ani v době on-line výuky!

Pro naše žáky 3. a 4. ročníků IT oboru začaly v rámci projektu iKAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 odborné přednášky na téma:
Kybernetická bezpečnost.

Pro žáky je připraveno celkem 6 bloků přednášek. Zatím se „scházíme“ v prostředí MS Teams, ale pevně věříme, že se brzy potkáme v aule naší školy.

Přednášky vede erudovaný externí lektor Ing. Jiří Sedláček ze společnosti Network Security Monitoring Cluster a my mu velice děkujeme, že nám vyšel vstříct a bude přednášky realizovat distančně.

Po každé přednášce žáci dostávají prostor k diskusi s lektorem. Přednášky jsou součástí vyučování (rozvrhu) a včas jsou všichni informování o termínu konání.

První přednáška proběhla 12. 11.  2020 a další nás čeká už 19. 11.  2020!

Za realizační tým

Ing. Alena Jirásková
odborný garant aktivit projektu iKAP JMK II