Nepropásněte svoji šanci! Přihlaste se do projektu Erasmus+

erasmus-dzsNaše škola připravuje dvouletý projekt Erasmus+ Klíčová aktivita 1 „Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí!“, který bude probíhat ve dvou bězích, jeden ve školním roce 2017/2018 a druhý – ve školním roce 2018/2019. Tento projekt byl podpořen ve Výzvě 2017 a je financován Evropskou unií. Účastníkům bude plně hrazeno ubytování s polopenzí, místní doprava, doprava na místo stáže a zpět, pojištění, návštěva pamětihodností, kulturních a zajímavých míst.
Cílem projektu je realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro celkem 50 žáků v UK ve městě Portsmouth. První běh s 25 žáky by se měl uskutečnit na jaře 2018. Projektu se mohou zúčastnit žáci 2. ročníků učebních oborů (MEZ 2, OK2, PU2), všech třetích ročníků maturitních oborů (EPO3, IT3, ME3, MS3, PSP3) a nadaní nebo talentovaní žáci 1. a 2. ročníků všech oborů (žáci, kteří prokazují v určitém oboru větší znalosti a schopnosti, kteří své nadání prohlubují samostatnými aktivitami). Projekt bude také podporovat účast žáků s poruchami učení, žáků ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin a žáků učebních oborů.
Stážisté budou pracovat 5 dnů v týdnu 7-8 hodin denně ve firmách soukromé a státní sféry. Pro projekt ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracovány jednotky výsledků učení (školicí program), které budou účastníci plnit v místě své stáže a jejich úspěšné zvládnutí bude podmínkou pro získání Europassu mobility a stáž bude žákům započítána jako odb. praxe a přidaná hodnota.
Pro přihlášení jděte na intranet!