Nepropásněte svoji šanci! Přihlaste se do projektu Erasmus+

erasmus-dzsNaše škola připravuje ve školním roce 2019/2020 v rámci programu Erasmus + druhý běh dvouletého projektu „Inovativní evropské zkušenosti, postupy a technologie 2“ a první běh dvouletého projektu „Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí 2!“.

Tyto projekty byly podpořeny ve Výzvě 2018 a 2019 a jsou financovány Evropskou unií.

Cílem 2. běhu projektu Výzva 2018 je realizace tříměsíčních odborných stáží pro 4 žáky v Anglii ve městě Portsmouth na jaře – létě 2020. Projektu se mohou zúčastnit nadaní nebo talentovaní žáci 3. ročníků maturitních oborů.

Cílem 1. běhu projektu Výzva 2019 je realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro 25 žáků v Anglii ve městě Portsmouth na jaře 2020. Projektu se mohou zúčastnit žáci 2. ročníků učebních oborů, třetích ročníků maturitních oborů, prvního ročníku nástavbového studia a nadaní nebo talentovaní žáci 2. ročníků maturitních oborů (žáci, kteří prokazují v určitém oboru větší znalosti a schopnosti, kteří své nadání prohlubují samostatnými aktivitami). Projekt bude také podporovat účast žáků se specifickými poruchami učení, žáků ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin a žáků učebních oborů.

Žáci účastnící se stáží budou pracovat 5 dnů v týdnu 7-8 hodin denně ve firmách soukromé a státní sféry. Pro projekty ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracovány jednotky výsledků učení (školicí programy), které budou účastníci plnit v místě své stáže a jejich úspěšné zvládnutí bude podmínkou pro získání Europassu mobility a stáž bude žákům započítána jako odborná praxe a přidaná hodnota.

Přihlášky najdete na intranetu naší školy.