Nepropásněte svoji šanci! Přihlaste se do projektu Erasmus+

erasmus-dzsNaše škola připravuje ve školním roce 2018/2019 v rámci programu Erasmus + druhý běh dvouletého projektu „Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí!“ a první běh dvouletého projektu „Inovativní evropské zkušenosti, postupy a technologie 2“. Tyto projekty byly podpořeny ve Výzvě 2017 a 2018 a jsou financovány Evropskou unií. Účastníkům bude plně hrazeno ubytování s polopenzí, místní doprava, doprava na místo stáže a zpět, pojištění, návštěva pamětihodností, kulturních a zajímavých míst.

Cílem 2. běhu projektu Výzva 2017 je realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro 25 žáků v Anglii ve městě Portsmouth na jaře 2019. Projektu se mohou zúčastnit žáci 2. ročníků učebních oborů (MEZ 2, OK2, PU2), všech třetích ročníků maturitních oborů (EPO3, IT3, MS3, PSP3) a nadaní nebo talentovaní žáci 1. a 2. ročníků všech oborů (žáci, kteří prokazují v určitém oboru větší znalosti a schopnosti, kteří své nadání prohlubují samostatnými aktivitami). Projekt bude také podporovat účast žáků se specifickými poruchami učení, žáků ze sociálně slabších a znevýhodněných rodin a žáků učebních oborů.

Cílem 1. běhu projektu Výzva 2018 je realizace tříměsíčních odborných stáží pro 3 žáky v Anglii ve městě Portsmouth na jaře – létě 2019. Projektu se mohou zúčastnit nadaní nebo talentovaní žáci 3. ročníků oborů EPO3 a IT3.

Žáci účastnící se stáží budou pracovat 5 dnů v týdnu 7-8 hodin denně ve firmách soukromé a státní sféry. Pro projekty ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracovány jednotky výsledků učení (školicí programy), které budou účastníci plnit v místě své stáže a jejich úspěšné zvládnutí bude podmínkou pro získání Europassu mobility a stáž bude žákům započítána jako odb. praxe a přidaná hodnota.

Přihlášky najdete na intranetu naší školy.