Návštěva Technického Muzea Brno – expozice Od tamtamů k Internetu

Žáci třídy ME1A navštívili expozici s názvem „Od tamtamů k Internetu“, která se týká vývoje sdělovací techniky a tedy jaké dostupnosti, ceny a možností předávání informací. Výklad, trvající více jak hodinu, jim osvětlil, proč byly dříve informace nedostupné. Dověděli se například, že obraz byl přenášen dříve než zvuk, jak vypadalo semaforové spojení mezi Vídní a Paříží nebo co to byly veřejné hovorny. Žáci si ukázali, jak vypadala komunikace v době před Internetem. Na starších přístrojích viděli, jakým způsobem se přenášel obraz i zvuk, jaké byly vysílače, že televizní kazety byly na počátku vysílání dvojí – jedny pro Prahu a druhé pro Bratislavu a řadu dalších zajímavostí. Získali představu o tom, co to informace jsou a jaká byla cesta k dnešním rychlým informačním zdrojům.
V praktické dílně si pak mohli vyzkoušet dorozumívání na dálku pomocí dvou parabol a další fyzikální jevy.  Dílna má bohaté vybavení a tak hodina, vyhrazená ke zkoumání praktických jevů, byla skoro málo.

Ing. Miriam Sedláčková