Návštěva Pedagogické fakulty MU Brno


V pondělí 23. 1. 2023 měli naši žáci závěrečných ročníků oborů strojních a elektro v odpoledních hodinách možnost absolvovat individuální prohlídku pedagogické fakulty. Cílem byl bakalářský obor učitelství praktického vyučování. Po jeho absolvování by tak mohli nastoupit na střední škole jako učitelé odborného výcviku.

Současně informujeme ostatní případné zájemce, že v sobotu 28. 1. 2023 proběhne den otevřených dveří na  PdF MU v Brně.

Děkujeme za věnovaný čas, individuální přístup a předané informace zástupcům katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání PhDr. Janu Válkovi, Ph.D., doc. RNDr. Petru Sládkovi, CSc. a doc. Mgr. Pavlu Pecinovi, Ph.D.