Nabídka kroužků na školní rok 2022/2023

I ve školním roce 2022/2023 máme pro studenty naší školy v nabídce řadu zajímavých kroužků. Konají se vždy v odpoledních hodinách a jsou zcela ZDARMA!

ULOV SI TEDY I TY SVŮJ KROUŽEK!

Těší se na Tebe mistři odborného výcviku a učitelé ze sekce ekonomických předmětů. Většina kroužků je hrazena z projektu Implementace – KAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, do kterého je naše škola zapojena.