Mýty a fakta alternativních investic (on-line přednáška)

Dne 14. 1. 2021 byla uskutečněna on-line přednáška v rámci zatraktivnění výuky finanční gramotnosti a projektu Experti do škol, pod záštitou České společnosti ekonomické pro třídy EPO4, EPO3, PSP3 a OK3 na téma: Mýty a fakta alternativních investic.

Přednáška byla zaměřena na výnosnost a rizikovost investic a proč investice do různých aktiv nám poskytuje výnos. Dále si žáci definovali a specifikovali alternativní aktiva – komodity, zlato, nemovitosti, měny a kryptoměny,  umělecká díla, investiční víno, filatelistické investice, investice do námořní přepravy a ostatní: video hry, baseball karty apod. Poděkování patří žákům za účast a panu přednášejícímu doc. Ing. Svatopluku Kapounkovi, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně za jeho poznatky a čas strávený v online prostřední v SŠTE Brno, Olomoucká 61, p. o.
Martin Svoboda