MŮŽEŠ PODNIKAT – seminář pro žáky

Jako každý rok, tak i letos se dne 2. 3. 2022 uskutečnil  pro naše žáky EPO3 seminář „Můžeš podnikat“. Seminář poskytuje pohled na zajímavé příběhy podnikatelů a motivuje žáky k podnikavosti.

Děkujeme letošním přednášejícím: Ivana Minářová, Geniální dům a Martin Luňák, GFF Group.