Modulární konstrukce manipulátorů

TERMÍN: 26.–27. 10. 2022 ROZSAH: 16 hodin 
OBSAH  
 • přehled modulů nabízených pro konstrukci manipulátorů
 • vlastnosti translačních pohybových os, rotačních pohybových os
 • charakteristika různých typů uložení
 • dimenzování pohonů pohybových os pro speciální i obecné případy zatěžování, software Positioning Drives
 • konstrukce rámů manipulátorů
 • pracovní prostor daného manipulátoru
 • manipulátor pro zajištění činnosti v daném pracovním prostoru
 • metodický postup při návrhu manipulátoru, software PAA
 • koncové prvky manipulátorů (chapadla)
ZÁMĚŘENÍ
 • pro konstruktéry, projektanty, odborné pracovníky výroby, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit posluchače s přehledem nabízených modulů, jejich vlastnostmi a způsobem optimalizované konstrukce robotů a manipulátorů
 • Respektovat dynamické sily a tuhost konstrukce při minimální pracnosti a nákladech
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 9 900 Kč bez DPH.
OBJEDNÁVKA
uchazeč (samoplátce)
nebo OBJEDNÁVKA
firma
Lektoři kurzu – zaměstnanci FESTO