Mobil – co nevyčteme z displeje

29. 11. 2021 jsme se zúčastnili výukového programu Mobil – co nevyčteme z displeje.

Zjistili jsme, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje. Program odhalil environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.

Seznámili jsme se s příklady neférového vystěhovávání obyvatel z území určených pro těžbu nerostů v Jihoafrické republice. Rovněž nás překvapily nedobré pracovní podmínky při výrobě elektroniky v Číně. Další novou zprávou pro nás byl problém vývozu elektroodpadu z Evropy a jeho likvidace a skládkování v Ghaně. Bohužel zde dochází k úniku nebezpečných látek do půdy, vody a ovzduší.

Uvědomili jsme si souvislosti mezi věcí denní potřeby – mobilem a problematikou stavu životního prostředí, pracovními podmínkami a sociální i ekonomickou situací v různých částech světa.

Musíme si přiznat, že i v našich šuplících leží desítky mobilů, které nemusely být vůbec vyrobeny!

Program v ekocentru se nám velice líbil a všichni jsme poctivě pracovali.

Žáci IT 1B a Mgr. Vlasta Kukletová