Maturitní ročníky – Mechanik elektrotechnik

ME3A; 27 žáků; Ing. Martin Švehlík
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
10. červen 11. červen 19. červen 25. červen
20. červen
12. červen 21. červen
24. červen
Hodnocení praktické zkoušky 13. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 14. červen
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů žákům 28. červen
ME3B; 24 žáků; Mgr. Michal Vrtal
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
10. červen 13. červen 21. červen 26. červen
22. červen
14. červen 24. červen
25. červen
Hodnocení praktické zkoušky 17. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 18. červen
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů žákům 28. červen
ME3C; 27 žáků; Mgr. Šárka Mikesková
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
10. červen 17. červen 21. červen 27. červen
24. červen
18. červen 25. červen
26. červen
Hodnocení praktické zkoušky 19. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 20. červen
Slavnostní předání vysvědčení a výučních listů žákům 28. červen