Maturitní ročníky – Mechanik elektrotechnik

ME3A; 25 žáků; Mgr. Zuzana Kulheimová
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
8. červen 12. červen 20. červen 26. červen
21. červen
13. červen 22. červen
23. červen
Hodnocení praktické zkoušky 14. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 19. červen
Slavnostní předání výučních listů žákům 30. červen
ME3B; 31 žáků; Mgr. Danuše Horáková
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
8. červen 16. červen 21. červen 27. červen
22. červen
19. červen 23. červen
26. červen
Hodnocení praktické zkoušky 19. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 20. červen
Slavnostní předání výučních listů žákům 30. červen

 

ME3C; 30 žáků; Mgr. Lucie Mikušová
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
8. červen 14. červen 22. červen 28. červen
23. červen
15. červen 26. červen
27. červen
Hodnocení praktické zkoušky 20. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 21. červen
Slavnostní předání výučních listů žákům 30. červen