Lyžařský výcvikový kurz 2016/2017

SAM_0974Informace k lyžařským výcvikovým kurzům pro žáky 1. ročníků, konané ve školním roce 2016/2017, budou zveřejněny na intranetu školy. Prosím o pozorné pročtení.
Mgr. Michal Dujka