LÍDR VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o. splnila kritéria nastavená projektem Implementace KAP JMK II a stala se „Lídrem výchovy k podnikavosti v Jihomoravském kraji“. Toto ocenění podporuje naši vysokou úroveň zapojení do výchovy k podnikavosti žáků, příkladnou práci pedagogů a příkladnou tvorbu dobré praxe výchovy k podnikavosti.

Těší nás, že můžeme hledat a rozvíjet potenciál žáků. Snažíme se v nich pěstovat povědomí o tom, že problémy, se kterými se v životě potkají, nejsou tragédií, ale výzvou, kterou je třeba řešit a zvládnout.