Kybernetická bezpečnost SŠTE Brno

IROP_CZ_RO_B_C RGB-001Naší školou byla v říjnu 2017 zpracována a podána žádost o dotaci EU na projekt „Kybernetická bezpečnost SŠTE Brno“. V březnu 2018 byla žádost akceptována pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006605. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy 10. Kybernetická bezpečnost a škole přiznána dotace ve výši 4 633 695,- Kč z celkových předpokládaných nákladů projektu ve výši 5 148 550,- Kč. Cílem projektu je realizace technických opatření na Střední škole technické a ekonomické Brno,
Olomoucká, v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů, specifikovaných vyhláškou
č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
V důsledku projektu dojde k plnému zabezpečení informačních a komunikačních systémů školy dle aktuálních kybernetických standardů.
Ukončení projektu je plánováno na rok 2019.