Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu, zpětvzetí zápisového lístku

Vážení uchazeči,

zveřejňujeme informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku.

 

Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek ze dne 7. 5. 2021