JA Studentská firma

Dne 19. 10. 2022 se uskutečnilo pro třídy EPO4, EPO3B a EPO3A setkání s mentorem JA Studentských firem pod organizací JA Czech. Generální ředitel ENBRA, a. s. Karel Vlach „face2face“ naše žáky uvedl do problematiky JA Studentské firmy, aby se žáci mohli zamyslet nad svými novými nápady a svojí perspektivou.

Zaměřili jsme se také na pohled majitele a zaměstnance na firemní kulturu a pohled samotného člověka na trhu práce, díky jeho dlouholetým zkušenostem ze soukromé sféry.