Interaktivní workshop Y Soft

Pro naše žáky IT3A byl 2. 2. 2022 připraven interaktivní workshop od společnosti Y Soft Ventures Management, a. s., který pořádal spolek MŮŽEŠ PODNIKAT v rámci projektu: „Ptej se mě na podnikání! “ Hlavní lektorem a vedoucím workshopu byl technologický podnikatel Václav Muchna, který je Co-owner & CEO, Y Soft.

Cílem projektu a Václava Muchny je koučováním podpořit učení a rozvoj žáků zapojených ve vzdělávacím programu, aby se mohli dobře rozhodnout, jakou si zvolí cestu pro budování své ekonomické samostatnosti, naplnění osobního potenciálu a pracovní spokojenosti.

Žáci se seznámili nejenom strukturou firmy, významem jednotlivých oddělení v celkové firemní kultuře, významem metody 4P v obchodní koncepci firmy ale také absolvovali praktické ukázky z firemního prostředí a oblasti robotiky a využití Elevator pitch.

Poděkování také patří manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu pro naše žáky.