Interaktivní workshop s exkurzí do firmy

Dne 19. 4. 2022 se uskutečnil jeden z dalších interaktivních workshopů pro část žáku MS2B. Přínosem workshopu do vzdělání je rozšíření vědomostí o aktuálním podnikatelském myšlení a setkávání s osobami, které inspirují k podnikavosti a společenské odpovědnosti.

Workshop zaštiťovala společnost Y Soft ventures Management, a. s., který pořádal spolek „Můžeš podnikat“ v rámci projektu: „Ptej se mě na podnikání!“.

Hlavní lektorem a vedoucím workshopu byl Václav Muchna.

Poděkování patří, také manažerce rozvoje projektu Janě Králové za realizaci a umožnění workshopu pro naše žáky.