Informace MAT+ a termíny MZ

Termín pro přihlašování ke zkoušce MAT+ je prodloužen do 31. 1. 2020.

Ke zkoušce Matematika+ se maturanti přihlašují samostatně přes VPŽ do 15. ledna 2020

Jednotné zkušební schéma MZ 2020: MZ_20_JZS