Informace – koronavir

Vážení rodiče, níže uvádíme všechny důležité informace týkající se problematiky šíření koronaviru Covid – 19. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu a zároveň informovali školu.
Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.
Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid 19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:
Web Ministerstva zdravotnictví
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru
Web Státního zdravotního ústavu
Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany
Kontakty na Krajské hygienické stanice
Web Ministerstva zahraničních věcí
Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit