Hydraulické systémy mobilních strojů

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
  • doplnění hydraulických prvků (regulace čerpadel a hydromotorů, vestavné ventily, ovládané prvky aj.)
  • rozdělení a struktura hydraulických obvodů (pro pohon pracovních mechanizmů, pro ovládání pracovních mechanizmů, pro řízení směru jízdy a automatickou činnost mechanizmů, pro pohon pojezdových mechanizmů)
  • hydrodynamické pohony
  • příklady použití
  • diagnostika obvodů
ZÁMĚŘENÍ
  • pro pracovníky údržby strojů, mistry, konstruktéry, projektanty, učitele
PŘÍNOS A CÍL
  • porozumět konstrukci a činnosti dalších hydraulických prvků a systémů specifických pro mobilní stroje
  • umět číst složitá schémata hydraulických soustav
  • provádět údržbu a v případě poruchy těchto systémů stanovit diagnózu
ZAKONČENÍ A CENA
  • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy FESTO