Hydraulické systémy mobilních strojů

T E R M Í N výuky: 2022 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • doplnění hydraulických prvků (regulace čerpadel a hydromotorů, vestavné ventily, ovládané prvky aj.)
 • rozdělení a struktura hydraulických obvodů (pro pohon pracovních mechanizmů, pro ovládání pracovních mechanizmů, pro řízení směru jízdy a automatickou činnost mechanizmů, pro pohon pojezdových mechanizmů)
 • hydrodynamické pohony
 • příklady použití
 • diagnostika obvodů
ZÁMĚŘENÍ
 • pro pracovníky údržby strojů, mistry, konstruktéry, projektanty, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět konstrukci a činnosti dalších hydraulických prvků a systémů specifických pro mobilní stroje
 • umět číst složitá schémata hydraulických soustav
 • provádět údržbu a v případě poruchy těchto systémů stanovit diagnózu
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 12 500 Kč bez DPH.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři – zaměstnanci firmy FESTO