FluidDraw – tvorba výkresové dokumentace

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
  • úvod do pneumatiky (pneumatické pohony, rozdělení pneumatických pohonů, příslušenství pneumatických pohonů, pneumatické ventily, kritéria pro výběr ventilu, rozdělení ventilů, úprava stlačeného vzduchu, rozpoznání obrazu, funkce snímání, výběr nástrojů snímání (pattern matching, contour matching, …), konfigurace vstupních/výstupních periferií, vizualizace obrazu, zpracování výsledků
  • katalog xDKI (vyhledávání v xDKI katalogu, návrh pneumatických prvků pomocí on-line simulace GSED)
  • FluidDraw (hlavní nastavení, hlavní funkce, vytvoření a použití výkresového rámečku, vytvoření a práce s knihovnou, vložení prvků z xDKI katalogu, vložení prvků z xDKI košíku, vytvoření symbolů prvků s atributy, kreslení pneumatických schémat, vytvoření a práce s projektem, export a import  pneumatických schémat
ZÁMĚŘENÍ
  • pro konstruktéry, technology, plánovače výroby a techniky
PŘÍNOS A CÍL
  • seznámit s programem sloužící pro návrh a tvorbu pneumatických a elektropneumatických schémat
  • tvořit kompletní výkresovou dokumentaci
ZAKONČENÍ A CENA
  • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo